Hotline: 0934560108
DỰ ÁN FIRST HOTEL
12/09/2019

DỰ ÁN FIRST HOTEL

DỰ ÁN/ PROJECT: RENOVATION CLUB ELECTRONIC GAME WITH PRIZE AT AREA A – FIRST HOTEL CHỦ ĐẦU TƯ/ OWNER: FIRST HOTEL GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG/ CONTRACT: 3.738.427.110 VND
Xem Thêm
DỰ ÁN BIỆT THỰ VĨNH HÒA
12/09/2019

DỰ ÁN BIỆT THỰ VĨNH HÒA

DỰ ÁN/ PROJECT: BIỆT THỰ VĨNH HÒA CHỦ ĐẦU TƯ/ OWNER: ÔNG DIỆP VĨNH HÒA GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG/ CONTRACT: 1.560.000.000 VND
Xem Thêm
DỰ ÁN BIỆT THỰ LÔ A ĐỒI HUY HOÀNG - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
16/05/2019

DỰ ÁN BIỆT THỰ LÔ A ĐỒI HUY HOÀNG - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

DỰ ÁN/ PROJECT: BIỆT THỰ LÔ A ĐỒI HUY HOÀNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT CHỦ ĐẦU TƯ/ OWNER: ÔNG/ BÀ TRƯƠNG HỮU HIỆP GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG/ CONTRACT: 1.545.000.000 VND
Xem Thêm
Hỗ Trợ Trực Tuyến